Make your own free website on Tripod.com

מרכז מורים - חמדת הדרום


 

לקראת יישום דוחות קרמניצר שנהר

 

סדנא זו מתקיימת במרכז המורים חמדת הדרום

בכל יום ד' בין השעות 14:00 - 17:00

רכזת הסדנא: הגברת טליה נגר

  פעילויות קרובות: יום השואה, יום ירושלים