Make your own free website on Tripod.com

חינוך לערכים בהיסטוריה ואזרחות
 

 

 

 

 


מטלה

 

בניית מערכי שיעור או רצפי הוראה ( מינימום 3 מערכי שיעור )

על כל משתלמת לבנות מערכי שיעור עפ"י ההוראות הבאות: 

 

1. מערך השיעור יעסוק בדילמה ערכית או בערך  נבחר .

 

2. הנושא חייב להיות מתוך תוכנית הלימודים המתוכננת לשליש

   האחרון של השנה .

 

3. מערך השיעור יטפח חשיבה  ( מערך שיעור המזמן חשיבה 

    לתלמיד)

4. המורה ישתמש באמצעי למידה מגוונים .

 

5. מערך השיעור יותאם לגיל ורמת התלמידים .

 

צוות מורי המורים של הסדנא ייעצו ויתמכו במשתלמות ולכן בניית המערכים תעשה בתוך הסדנא .

 

 

שימו לב: מטלה זו היא חובה ומקנה  גמול + ציון

 

את המטלה יש להגיש עד לתאריך        28.3.2001     בדיסקט

 

 

 

 

 

בהצלחה

טליה