Make your own free website on Tripod.com

חינוך לערכים בהיסטוריה ואזרחות

 

 

רשימת אתרים מומלצים :

 

 

 

http://www.daat.ac.il/

אתר דעת הוא אתר עיברי הגדול מסוגו העוסק בתחומי יהדות ,רוח , וחברה

באתר הנושאים הבאים : אזרחות , שואה , דילמות ערכיות , תולדות ישראל וכ"ו

 

http://www.aviv.k12.il/.

 

דמוקרטיה דף מיוחד בו חומר רב בנושא .

בין הנושאים : א. בדרך אל הקלפי

ב. מגילת העצמאות

ג. מהי דמוקרטיה

ד. מדינה יהודית דמוקרטית

ה. הערבים ואזרחי מדינת ישראל

ו. רשות שופטת , מחוקקת מבצעת

 

www.amnesty.org.il

ארגון בנלאומי א- פוליטי הפועל לשמירה על זכויות האדם ברחבי העולם

 

http://www.idi.org.il/

המכון הישראלי לדמוקרטיה

תוכן : מחקרים , תוכניות , פרסומים , מרכז מידע , פורום

 

http://www.nif.org.il/

גוף אשר תפקידו לקדם ולחזק את הדמוקרטיה בישראל , הסובלנות וצדק חברתי

תוכן : זכויות האדם והאזרח

סובלנות ופלורליזם דתי וחברתי

קידום מעמד האישה

דו קיום בין אזרחי המדינה היהודים והערבים

 

www.ort.org.il

אזרחות : זכויות האדם והאזרח , חוק השבות , להיות אזרח ישראלי , התקשורת הפוליטית , מחקר במדעי החברה , תקשורת וחברה , גאופוליטיקה של המזרח התיכון

מערכי שיעור מעובדים

היסטוריה : עבודת ההיסטוריון , מערכי שיעור מעובדים

 

www.mavaker.gov.il

אתר של מבקר המדינה . בחינת פעולותיה של הרשות המבצעת , דוחות פרסומים , חוקים , נציבות תלונות הציבור

 

www.court.gov.il

הרשות השופטת , דברי נשיא בית המשפט העליון , פסקי דין , מידע על תיקי בתי המשפט , תפקידי הרשות השופטת .

 

www.naamat.org.il

נעמת , התנועה לקידום נשים ולשיווין בין המינים . 

מעמד הנשים בחברה הישראלית , אלימות במשפחה וכו"

 

www.demokratya.com

המכון לחקר הדמוקרטיה בישראל

אקטואליה , מערכת המשפט , תקשורת , דת ומדינה ארכיון , בימות דיון

http://www.adva.org.il/

מרכז אדווה מגבש המלצות למדניות , אשר תקדם את הצדק החברתי השוויון בחברה הישראלית 

www.maariv.co.il

עיתון מעריב כתבות ואקטואליה + ארכיון

www.haaretz.co.il

עיתון הארץ , כתבות ואקטואליה + ארכיון

www.ynet.co.il

עיתון ידיעות אחרונות אקטואליה כתבות + ארכיון

www.snunut.k12.il

סנונית אתר חינוכי המכיל מידע רב בנושאים רבים ומגוונים

www.cet.ac.il/azimut

אזימוט החפשן לתלמיד בכל הנושאים : היסטוריה ,גיאוגרפיה , ערבית אנציקלופדיות מילונים אישים וכו"

http://www.amit.org.il/ .il

באתר של עמית תוכלו למצוא יחידות לימוד במקצועות הלימוד השונים .

מ"ת מדעי המחשב , תנ"ך פיסיקה , היסטוריה , עבודות חקר וכו"

www.knesset.gov.il

אתר כנסת ישראל ובו כל התפקידים , חוקים ואפשרות לשלוח דואר אלקטרוני לחברי הכנסת ובכל שבוע יש קבוצות דיון העוסקות בנושא שבועי המוצג באתר .

http://www.education.gov.il/

אתר משרד החינוך ובו כל המקצועות הנלמדים קבוצות דיון , הצגת יחידות ההוראה , יוזמות חינוכיות , שאלוני בגרות , הודעות המפ"ר  .