Make your own free website on Tripod.com

 

 

טיפול בדילמות כיצד ?

מהי דילמה ? התנגשות בין ערכים

 

 

 

הרצאה מאת יפה דלומי

 

חמשת הצעדים לניהול דיוני דילמה .

 

1.     לאחר קריאת הסיפור כדאי לוודא באמצעות שאלות הבנה שהפרטים הובנו , אפשר לעשות זאת בעזרת 5 שאלות המ"מ : מה , מי , מתי , מדוע , מקום .

    על המורה להגיע עם התלמידים לסיכום הסיטואציה זיהוי הגיבור הראשי והנפשות הפועלות בדילמה , הבהרת מונחים , עובדות ונסיבות , תיאור האפשרויות הפתוחות לפני הגיבור .

בתום קריאת הסיפור יש להגיע להסכמה באשר לערכים המתנגשים בדילמה ולבדיקת והבנת הלומדים את משמעות הערכים . ( דרך דו-שיח ) ( זמן מוערך חמש דקות )

 

2.     התלמידים נוקטים עמדה ( ארעית ) ביחס לפעולתו של הגיבור הראשי , מה על הגיבור לעשות ומה לא . מהו הנימוק העיקרי לבחירתם זו .

כל אחד מהנוכחים מחליט על עמדתו לגבי הדילמה , לפני הדיון בה .

את החלטתו ירשום על פתק ויטמינו . ( זמן מוערך 5 דקות )

 

3.     הכתה מתחלקת לקבוצות , בקבוצה יתקיים דיון סביב ההנמקות של כל אחד מהצדדים בעד ונגד . כל קבוצה תתן הנמקות לכל אחת מהאפשרויות המוצגות ולנמק בעזרת מקורות מידע שונים כביסוס הטענה .

4.      במליאה הקבוצות יחשפו את הנמקותיהם . יש לרשום את הנימוקים על הלוח אחד מול השני כמו כן יש לציין את האסמכתאות בהם השתמשו הלומדים . ( 20-15 דקות )

5.     כל לומד יעריך מחדש מהי עמדתו לאחר הדיון בכתה , ויראה האם חל שינוי לגבי עמדותיו הראשונות ,

 

     יש לשאול שוב שתי שאלות :

א.    מה לדעתך הגיבור צריך לעשות ?

ב.    מהי הסיבה העיקרית לכך ?

 

 

·       יש לשער שהעיסוק בדילמות ישביח את יכולתו של הלומד לקבל החלטה המביאה בחשבון צדדים שונים של הבעיה ויסיע לפתח חשיבה רב כיוונית . כדאי שהתלמידים יציעו הצעות לדילמות בהן בעיות דומות .

·       סיום הדיון לדילמה תשובות רבות והיבטים רבים .

 

לגנוב את התרופה ???

 

באירופה חלתה אישה במחלה קשה . סוג נדיר של סרטן , והייתה קרובה למות תרופה מסוימת אחת , לדעת הרופאים , הייתה עשויה להציל את חייה . תרופה זו הייתה סוג של רדיום , שגילה זה עתה רוקח באותה עיר . הכנת התרופה הייתה אמנם יקרה , אבל הרוקח הרוקח דרש תמורתה פי עשרה ממחיר העלות שלה . הרדיום עלה לו כמאתיים דולר ואילו הוא דרש אלפיים דולר תמורת מנה אחת של תרופה .

בעלה של החולה ,היינץ , הלך לכל מכריו כדי להלוות כסף אבל לא הצליח לגייס את הכסף אלא רק את מחציתו . הוא סיפר לרוקח שאשתו גוססת , וביקש למסור לו את התרופה במחיר מוזל או בהקפה , הרוקח עמד על שלו והסביר להיינץ שיש לו שמונה ילדים בבית , אשתו לא עובדת והם חיים בדוחק רב , רק בזכות תרופה זו שהוא רקח קיווה לשפר במעט את המצב הכלכלי שלו ולאפשר לילדיו דברים שלא יכל לאפשר להם לפני כן כמו : משחקים , שיעורים פרטיים ואוכל טוב יותר .

היינץ נתקף ייאוש וחשב על פריצה לבית המרקחת כדי לגנוב את התרופה .

 

 

1.     האם על היינץ לגנוב את התרופה ?  כן / לא ? מדוע ?

2.     אם היינץ אינו אוהב את אשתו האם עליו לגנוב את התרופה ? כן /לא מדוע ?

3.     נניח שהאדם הגוסס אינה אשתו אלא אדם זר האם עליו לגנוב את התרופה ?

4.     נניח שזו חיה ביתית שהוא מאוד אוהב . האם הוא צריך לגנוב את התרופה ? ( שאלה זו היא בתנאי שאתה מצדד בגניבה .)

5.     מדוע על בני האדם לעשות הכל כדי להימנע מעבירה על החוק ?

6.     מדוע על בני האדם לעשות הכל ככל שביכולתם להצלת חיי זולתם ?

7.     האם לדעתך הטיעון של הרוקח צודק ?

 

מורפיום או סבל ?

 

אישה אחת חלתה במחלה קשה סרטן . לא היה ידוע על שום תרופה להצלתה . הרופא שלה , ד"ר ארד , ידע שהיא תחיה עוד כשישה חודשים . היא סבלה כאבים נוראים , היא הייתה כה חלשה , שמנה גדולה מידי של מורפיום ( משכך כאבים ) הייתה ממיתה אותה . דעתה כמעט ונטרפה עליה מרוב כאבים , ובשעות של צלילות דעת ביקשה מן הרופא כמה פעמים לתת לה מנה גדולה יותר של מורפיום הידועה שזה יהרוג אותה , בין כך ובין כך סבלה וידעה שתמות בעוד זמן קצר . אף על פי כן ד"ר ארד יודע שהריגה מתוך רחמים אסורה על פי החוק , הוא שוקל בדעתו להיענות לה .

האם על הרופא לתת לה את התרופה שתגרום למותה ?

 

הערכים המתנגשים הם :

 

" כל ישראל ערבין זה בזה "

" החיים והמוות ביד הלשון "

" הוכח תוכיח את עמיתך "

" לא תעמוד על דם רעך "

 

תנו כותרת .

 

יאיר וחנן חברים משנות הילדות . הם גרים בשכונות ולומדים באותה כתה . יאיר חבר פעיל במועצת תלמידים , תלמיד מצטיין , אהוד על מוריו , מקובל בין חבריו וספורטאי טוב .

חנן אינו מתבלט , מופנם ומכונס בתוך עצמו , תלמיד בנוני , משתתף באירועים חברתיים בחסותו של חברו יאיר , מצטיין בספורט .

לאחרונה הבחין יאיר במצוקתו של חברו , חנן , סביב קשיים משפחתיים , מריבות בין הוריו של חנן על רקע כלכלי ופרידה הצפויה ביניהם . יאיר ידע על קשייו של חנן לעמוד בדרישות כספיות עבור טיולים או פעילויות חברתיות אחרות .

באחת ההפסקות נשאר חנן בכתה בעוד יאיר היה עסוק בארגון הפסקה פעילה . לאחר שמילא יאיר את תפקידו חזר לכתה וראה לתדהמתו את חנן מחטט בתיקו של רפי . יאיר נסוג לאחור ונכנס לכתה רק לאחר הצלצול .

רפי הודיע בתחילת השיער כי נעלמו מתיקו 50 שקלים אותם הביא עבור תמונת מחזור .

הכתה הייתה כמרקחה . יאיר מתלבט מה יעשה ?

 

עבודה בקבוצות

 

א.    דונו בדילמה שלפניכם דרך הצבת שאלות על פי השלבים שלמדתם .

ב.    הקלידו את השאלות " בקלפים " הבאים .

ג.     צבעו , לאחר מכן בטקסט את הקטעים המתאימים לכל שאלה .

ד.     צרפו ( ע"י פקודות העתק והדבק ) את הקטעים המתאימים של הטקסט לכל קלף .   

ה.    עפ"י השאלות שהעליתם מצאו במשותף שם לדילמה שלטעמכם משקף את הבעיה המרכזית שמזמנת דילמה זו .

כדאי לזכור דילמה עוסקת בהתנגשות בין ערכים

 

·       כל לומד מתבקש לחשוב מה היה עושה במקומו של יאיר , כותב פתרונו על פתק ומטמינו בכיסו .

ו.      שוחחו על מהות הדילמה ומצאו אלו ערכים מתנגשים , כתבו מהם הערכים .

דוגמא : כדאי לדון במשמעות הערכים המתנגשים לדוגמא :

 

 

הלשנה /     נאמנות                            יושר / צדק

 

ז.      צרו טבלה ערכו את הפתרונות במקום המתאים בטבלה .

 

פתרון ב

 

פתרון א

 בעד                              נגד

 

בעד                          נגד                       

 

 

 

 

 

 

 

ח.    מהי ההחלטה של הקבוצה ? איזה פתרון בוחרת הקבוצה ?

     הביעו דעתכם באמצעות מצגת . ( פעילות רשות , מתאימה לעבודה עם תלמידים בכתה , לפריסה על פני כמה שיעורים )

ט . בדיקה אישית עם כל לומד . הוצאת הפתק ובדיקה האם דעתכם השתנתה בעקבות הדיון ? כן / לא מדוע ?